Bibliografija

1970 Stane Jesenovec: S trdnimi koraki v svet slikarstva, Mladina, Ljubljana, 13. 1. 1970
1973 Groharjeva slikarska kolonija, Dnevnik, Ljubljana, 7.7. 1973
Groharjeva slikarska kolonija, Gorenjski glas, 14. 7. 1973
1974 Izložba slovenačkih umetnika, Zbivanja, Niš, 30. 5. 1974
Milan Jovanović: Sičevo 74, Zbivanja, Niš, 30. 5. 1974
1975 Cene Avguštin: Likovna prizadevanja na Gorenjskem 1974, Gorenjski glas, Kranj, 4.2.1975
Janez Mesesnel: Po loški koloniji, Delo, Ljubljana,14.2.1975
Cene Avguštin: Berko, zloženka, Jugobanka Ljubljana, 14.11.1975
Milan Zinaić: Bienale mladih, Umetnost št. 44, 1975
1976 Andrej Pavlovec: Berko, razstavni katalog, Galerija loškega muzeja, 19.3.1976
Miha Zadnikar: Berko iz Loke… Delo, Ljubljana, 19.3.1976
Ivo Brečič: Berko razstavlja v Škofji Loki, Dnevnik, Ljubljana, 27.3.1976
Aleksander Bassin: Nastopi mladih likovnikov, Naši razgledi, Ljubljana, 16.7.1976
Aleksander Bassin: Peta mednarodna razstava risbe na Reki, 27.8.1976 /reprodukcija/ ni p.
Asja Matjaž: Čopič in fotografija, Večer, Maribor, 4.9.1976
1977 Franc Zalar: Nekateri aspekti »novega realizma« v slovenskem mlajšem slikarstvu, Sinteza 38, 39, 40, april 1977
Gorenjska grafika in risba na razstavi v Murski Soboti, Gorenjski glas, Kranj, 22.2.1977
Franc Zalar: Neki aspekti »novog realizma« u mlađem slovenačkom slikarstvu, Umetnost št. 56, 1977
Andrej Pavlovec: Berko, zloženka, Novoteks, Novo mesto
1978 Cene Avguštin: Likovno življenje na Gorenjskem v letu 1977, Gorenjski glas, 10.3.1978
Aleksander Bassin: Berko, zloženka,Etnografski muzej Istre, Pazin
1979 Marijan Susovski: Berko, zloženka, Galerija suvremene umetnosti, Zagreb, 1979
Aleksander Bassin: Berko, zloženka, Galerija suvremene umetnosti, Zagreb
Aleksander Bassin: Slovenska likovna umetnost 1945-78, Naši razgledi, Ljubljana, 20.4.1979
10. Bienale mladih na Reki, /reprodukcija/ Dnevnik, Ljubljana, 10.6.1979
Marija Volčjak: Berkov fotografski realizem, Gorenjski glas, Kranj, 20.7.1979
Božo Bek, Aleksander Bassin, Novi oblici figuralike, katalog razstave v Zagrebu
Antun Karaman: Novi oblici figuracije /radikalno realistička figuracija, razstavni katalog, Dubrovnik 1979
Cene Avguštin: Gorenjski grafiki razstavljajo v Ljubljani, Gorenjski glas, Kranj,24.7.1979
Aleksander Bassin: Deseti reški bienale mladih, Naši razgledi, Ljubljana, 31.8.1979
Cene Avguštin: Nova razstava na Bledu, Gorenjski glas, Kranj,24.7.1979
Aleksander Bassin: Nagrajenci reškega bienala mladih, Naši razgledi, Ljubljana, 1979
Asja Matjaž: Pištola uporabnejša od čopiča, Večer, Maribor, 16.8.1979
Andrej Pengov: Udobje in šminka na slikarjevem platnu, Mladina, Ljubljana, 13.9.1979
Z razstave: Za boljši svet, Slovenj gradec, /reprodukcija/, 9.11.1979
Azra Begić: Od fotorealizma do nove romantike, razstavni katalog, IX Jesenji salon, Banja Luka, 1979
1980 Naši likovniki na bienalu v Aleksandriji, /reprodukcija/ Delo, Ljubljana, 8.3.1980
Franc Zalar: Berko, Hladni rez v urbani ambient, razstavni katalog Bežigrajske galerije, Ljubljana, marec 1980
Igor Zabel: Berkov fotografski realizem, Mladina, Ljubljana, 10.4.1980
Franc Zalar: Odsevi na steklu, Dnevnik, Ljubljana, 4.4. 1980
Janez Mesesnel: Mladi in manj mladi, Delo, Ljubljana,14.6.1980
Naši razgledi, Ljubljana, /reprodukcija/, 27.6.1980
Darinka Šeško: Berko razstavlja, Gorenjski glas, 18.7.1980
Vinko Liović: Stvarna radna atmosfera, Novi list, Reka,29.6.1980
Šest nagrajencev reškega bienala mladih, /reprodukcija/, Delo, Ljubljana, 18.6.1980
Aleksander Bassin:Sedma mednarodna razstava risbe na Reki, Naši razgledi, Ljubljana,26.9.1980
Cene Avguštin: Ob koncu blejskih likovnih prireditev, Delo, Ljubljana, 27.8.1980
Teleks, Ljubljana, april 1980
Teleks, Ljubljana, junij 1980
Milan Zinaić:Umetnost i grad, razstavni katalog, XXI annale Poreč
Vladimir Maleković: Dialog sa sredinom, Vjesnik, Zagreb, 30.6.1980
1981 Andrej Pavlovec: Slikar Berko
1982 Dragoslav Džordžević: Noutati in arta plastica Iugoslava a anilor ’70, razstavni katalog,Bukarešta, Sala Dalles, 1982
Meliha Husedžinović: Gravura e desenho contemporaneo Jugoslavo, razstavni katalog 1982
Ljiljana Ćinkul-Krstić: Od fotografije ka grafici, razstavni katalog razstave: Fotografija-grafika, Fotogalerija Novi Sad 1982
Ivan Sedej: Berko, Zrcala in odsevi v Berkovih risbah, zloženka, Puštalska kapela
Razstava društva slovenskih likovnih umetnikov, Naši razgledi, Ljubljana, /reprodukcija/ 15.1.1982
1983 Ivan Sedej: Mladi slovenski slikarji, kiparji in grafiki, razstavni katalog, Mestna galerija, Ljubljana, 1983
Branko Sosič: Čevlji za bosega metafizika, Delo, ni p. Ljubljana,
Aleksander Bassin: Berko, Škofjeloški umetnik Berko …,zloženka, Koncertni atelje DSS, Ljubljana, 1983
Cene Avguštin: Med resničnostjo in videzom, Naši razgledi, Ljubljana, 12.8.1983
Branko Sosič: Sarajevska olimpijska galerija,Delo, Ljubljana, 1983
Janez Mesesnel: Samoniklosti se ustvarjalec ne nauči v šolskih prostorih, Delo, Ljubljana, 5.5.1983
Vida Huseđinović: Jugoslovanska grafika in risba, katalog, februar 1983
Aleksander Bassin: Grafični trenutak SR Slovenije, razstavni katalog 1983
Vojislav Dević: Slovenski grafični trenutek, Naši razgledi, Ljubljana, 22.4.1983
Aleksander Bassin: Slikarji v stilnem sosledju, Naši razgledi, Ljubljana, 22.4.1983
Dragomir Ugren: Berko, zloženka, Likovni susret Subotica, 1983
Aleksander Bogojević: Izložba 6 x 6, Mermer i zvuci, razstavni katalog, Arandželovac, 1983
1984 Gorenjski Prešernovi nagrajenci izbrani, Gorenjski glas, Kranj,20.1.1984
Cene Avguštin: Henrik Marchel in Berko, Prešernova nagrajenca
Vlado Buzančić: Savremena jugoslovenska likovna umetnost 1978 / 83, razstavni katalog, Collegium artisticum 1984
Tanjug: Razstava v Sarajevu, /reprodukcija/ Delo, Ljubljana, 1984
1985 Groharjeva nagrada Marjanu Gabrijelčiču, Gorenjski glas, Kranj, 8.1.1985
1986 Friedbert Ficker: Kunst aus Slowenien, razstavni katalog 1986
1987 Irina Subotić: Odiseja pejzaža, razstavni katalog, Savremena galerija, Zrenjanin 1987
1989 Lea Mencinger: Utiranje kulturne politike,Gorenjski glas, Kranj, 16.6.1989
1990 Cene Avguštin: Likovna prizadevanja na Gorenjskem, novejše smeri, razstavni katalog, 1990
1991 Tomaž Brejc: TEMNI MODERNIZEM /epilog/, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991
1992 Andrej Pavlovec: Berkovo slikarstvo, zloženka, Iskra Železniki,1991
Damir Globočnik: Koledar-grafični listi, Gorenjski glas, Kranj, 7.1.1992
1993 Damir Globočnik: Berkovi grafični listi, Gorenjski glas, ni p. Kranj, 1993
Dve hkratni razstavi v Kranju, Delo, Ljubljana, 7.1.1993
1995 Polona Hafner: Sprehajališče spomina, Gorenjski glas, Kranj, 29.9.1995
Polona Hafner: Berko, zloženka, Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka, 1995
Odsevi na vodi, Republika, Ljubljana, /reprodukcija/, 19.9.1995
Odsevi na vodi, Mladina, Ljubljana,19.9.1995
1996 Andrej Pavlovec: Berko iz Loke, koledar 1996
1998 Damir Globočnik: Berko, zloženka, Galerija Drava, Ptuj, 1998
Damir Globočnik: Berko, razstavni katalog, Knjižnica I.T. Šk. Loka, 1998
Dušan Koman: Berko, Razstavni katalog, Liznjekova domačija, Kr. Gora, 1998
Odsevi narave, Dnevnik, Ljubljana, 18.5.1998
1999 Flamingovci,narcise in zvezde za Zdenko, Dnevnik,Ljubljana,13.4.1999
Dušan Koman: Berko, razstavni katalog, Galerija loškega muzeja 1999
Maja Roš: Flamingovci, narcise in zvezde, Delo, Ljubljana,1.4.1999
Nova razstava v Kosovi graščini, Delo,Ljubljana, 15.4.1999
Slikar Berko, Kažipot danes, Delo,Ljubljana, 6.5.1999
Miran Šubic: Slikarska idila, Dnevnik, Ljubljana, 18.9.1999
Maja Roš: Motiv za umetnike, Delo, Ljubljana, 22.9.1999
Aleksander Bassin: Berko, razstavni katalog , Kosova graščina, Jesenice, 1999
2000 Dušan Koman: Berko, zloženka, IskraTEL, Kranj, 2000
Špela Žabkar: Odsevi privlačijo, Gorenjski glas, 19.9.2000
Ivan Golob: Ob in o umetnikih, zapis ob razstavi, gimnazijski učitelji, 2000
Maja Roš: Flamingovci, božične zvezde in tulipani, Delo, Ljubljana, 5.12.2000
2001 Delo: Kažipot: Razstave, 22.2.2001
Simona Javornik: razstavni katalog, Likovni salon, Ravne na Koroškem,
Nives Marvin: zloženka, Zdravilišče Krka, Strunjan, 28. nov. 2001
Igor Kavčič: Ločanka, Oktober 2001
Jelka Šutej Adamič: Grafični kažipot,Delo, Ljubljana, 6.okt. 2001
Primož Knez: Vedno odprt za novosti, Dnevnik, Ljubljana, 15, okt. 2001
Iz naših krajev, Delo, 31.5. 2001
Maja Roš: Rože so zjutraj tako drugačne kakor zvečer, Delo, 23.okt. 2001
dr. Primož Lampič: Slovenski fotorealizem in ameriški vzori, predavanje, 16. nov. 2001
Delo: Kažipot: Razstave, 28 nov. 2001
Maja Roš: Berko v Strunjanu, Delo, 30. nov. 2001
2002 Nives Marvin: Luminoznost Berkovih grafičnih podob, zloženka Berko slikar in grafik
Jana Mlakar: Odsevi popularnega, zloženka Berko, Kulturni dom Franca Bernika, Domžale
Tadej Pogačar: Katalog razstave Intermedijsko, Galerija sodobne umetnosti, Celje, Vabilo z reprodukcijo slike Ličilo
Tatjana Pregl Kobe: Intermedijsko, reprodukcija, Dnevnik, 5. dec 2002
Iz naših krajev, Delo, 12.2.2002
Intermedijsko, Delo, 3.12.2002
Izbrali so mlada prodorna talenta, Delo, 25. 1. 2002
Jaka Železnikar: Intermedijsko, Mladina, 2.12. 2002
2003 Igor Zabel: Katalog razstave, SLOVENSKA UMETNOST 1975-1985, Moderna galerija, Ljubljana
Igor Kavčič: Do roba in naprej, reprodukcija, Gorenjski glas, 25. feb. 2003
Saša Šavel: Podoba podobe, Slovenska umetnost 1975-1985, TVS Ljubljana, 31.3. 2003
Igor Zabel: Hiperrealizem, predavanje, Moderna galerija, 26.3. 2003
Artshow.it: Venezia, A+A Galleria d´arte, INTERMEDIA, aprile 2003
Kulturna panorama: Radio Slovenija, 1. program ob 10h, 19.4. 2003
Maja Roš: Berko v Benetkah, Delo, Iz naših krajev, 25.4. 2003
Damjana Kolar: Intermedijsko v Benetkah, Mladina, 7.3. 2003
Danes Intermedijsko v A+A, Dnevnik,7. 4. 2003
Igor Kavčič: Naklučje, ki to ni, Gorenjski glas, 16. maj 2003
Na kratko, Delo, 30. 9. 2003
Barbara Boltar: Zloženka razstave v Šivčevi hiši, maj 2003
Eva Senčar: Zanimivosti so v detajlih, Delo, 23. maj 2003
2004 Jelka Šutej Adamič: Odzivanje na svet, Delo, 25. 2. 2004
M. Ahačič: Pester program razstav…kultura-Radovljica, februar 2004
Petra Grafenauer Krnc: Bernik, Kariž, Krnc, Pregl, Štrukelj, Vrabič in slikarstvo razširjenega statusa vizualnega
Jože Rakuša: Berkova dela na ogled v Ljutomeru, Večer, 6. julij 2004
Jelka Šutej-Adamič: Berkove rože, Delo, 15. julij 2004
Igor Kavčič: Berko razstavlja po Evropi, Gorenjski glas, 16, julij 2004
Aritas, Slovenske novice, 8. 7. 2004
STA: Slovenski likovni umetnik Berko razstavljal v Španiji, Dnevnik, 2. avgusta 2004
STA: Berko razstavljal v Španiji, Delo, 4. avgusta 2004
Igor Kavčič: Na razstavi in v žiriji, Gorenjski glas, 30. julija 2004
Slovenski likovni umetnik Berko razstavlja v Španiji, Dnevnik, 2. 8. 2004
Jelka Šutej-Adamič: Berko nagrajen v Cadaquesu, Delo, 16.avgusta 2004
Jelka Šutej-Adamič: Vrnitev v osemdeseta leta, Delo, 23. avgusta 2004
Franc Obal: Katalog razstave, Slikarska kolonija Primož Trubar
Marijan Zlobec: Razstava v Galeriji ZDSLU, Delo, 7.december 2004
Mali format, Na kratko, Delo, 16. 12. 2004
Kulturama, Delo, 20. 12. 2004
Slikarska kolonija Primoža Trubarja, Vestnik, 21.4.2004
A Primož Trubar muvesztelep tarlata, Nepusjag 2004, nov. 25
2005 114 slikarjev na srečanju ex-tempore Premogovnika Velenje, www.hse.si
Aleksander Bassin, Katalog Viktor Bernik, galerija Hest
Na mednarodnem bienalu umetnosti na Portugalskem tudi Slovenija, Dnevnik, 18. 8. 2005
MGLC, častni gost na Portugalskem, 18. avgust 2005 ob 15,14, RTV Slovenija
10 let kolonije Primož Trubar, Odmevi (kultura) 10. november ob 22,40, RTV Slovenija
Veliki trenutek lastne sence, Utrip, december 2005
2006 Zbornik OKO, SRCE, OBLIKA, Zbornik 60-let Šole za oblikovanje in fotografijo, maj 2006
Marijan Zlobec, Na kratko, Berko prejel Grand Prix, Delo, 23. maj 2006
Borut Perko, Slikar Berko na razstavi, Več, 26. maj 2006
Berko (Slovenie) Grand Prix-Bourse Ville de Montélimar Desjardins, Katalog 8.bienala minaturne umetnosti, Ville-Marie
Milček Komelj, katalog Majskega salona ZDSLU 2006
Stane Jagodič, ORBIS ARTIS-NEMIRNO IN KREATIVNO, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, sept 2006
Vladimir Štefanec: Nikoli niste daleč od Berka, Delo, 21.10. 2006
Semira Osmanagić: Duhovitost, popart in hiperrealizem, Nedelo,15.10, 2006
Poslastice tedna: Berko, MAG 12. 10 .2006
Berko (Slovenie) Katalog izbora iz 8. bienala, Montelimar
Berko, Vie des Arts, Montreal
Tatjana Pregl Kobe: Nikoli niste daleč od Berkove zvezde, zloženka razstave v IJS Ljubljana
Tatjana Pregl Kobe: Božične rože, Novice, 21.dec.2006, str 28
Eva Senčar, Lepoto, ki me pritegne…,Nedelo, 24.dec. 2006, str. 20
www.ch9tv.com, video s posnetki z grafične razstave

2007 Tatjana Pregl Kobe NOVICE o razstavi v Kanalu
Tatjana Pregl Kobe, Fotorealizem, humor in (avto)ironija, zloženka pregledne razstave v Kanalu ob Soči
Vsak človek je kustos, Odmevi, Kultura, RTV Slovenija, 18. 6. 2007
Milček Komelj, Katalog majskega salona ZDSLU 2007
Amy Lachapelle: Des feuilles, du papier, de lart, Le reflet, 9.3.2007 Ločani v Ljubljani, Deloskop, DELO, 12.7.2007 Ločani v Ljubljani, Odmevi, Kultura, RTV Slovenija,13. 7. 2007 Ločani v Ljubljani, Parada, Mladinin napovednik kulturnih dogodkov Eseji Igorja Zabela, 8.dan, RTV Slovenija, 27. 9. 2007 NKP, 8.dan, RTV Slovenija, 27.9.2007 Intervju, Radio Sora, Škofja Loka, 18 dec. 2007 ob 17h Nada Zoran, Ujeti trenutki, katalog razstave Galerije Ivana Groharja Boštjan Soklič, Enigmatični pesnik čopiča, katalog razstave Galerije Ivana Groharja Boštjan Soklič: Ujeti trenutki, Torkovi resni klepeti, zima 2007, str. 30-31 Špela Žabkar, Berkove božične zvezde spet doma, Nedelo, 23.dec. 2007 str. 17 Boštjan Soklič, Torkovi resni klepeti, št 17, dec 2007 str. 30 Miro Štebe: RTV SLO, Odmevi-kultura, 28.dec 2007, 22,30 2008 Igor Kavčič: Bolj resnično od resnice, Snovanja, Gorenjski glas, 4. 1. 2008, str. 12, 13 Igor Kavčič: Bolj resnično od resnice, Gorenjski Glas na Internetu Igor Kavčič: Slika iluzijo realnosti, Ločanka, Januar 2008 Špela Žabkar: Škofja Loka, kot so jo videli slovenski slikarji, Delo,11.4. 2008,str26 Igor Kavčič: Od impresionistov v prihodnost; Gorenjski Glas, 11.4. 2008 Maja Žel Nolda: Loška krajina v podobah zapisana, RTV SL, Radio Ars, 18. 4. 2008 ob 18h Milček Komelj, Katalog majskega salona ZDSLU 2008 Tihomir Pinter, Aleksander Bassin: UMETNIKI V ATELJEJU, Založba Modrijan 2008 Milček Komelj: katalog, Loška krajina v podobah zapisana, Loški muzej Boštjan Soklič: katalog, Loška krajina v podobah zapisana, Loški muzej Iztok Premrov: Podoba podobe, ( o razstavi Loška krajina v podobah zapisana) TVSlo, 1. 9 2008 ob 23h Iztok Premrov: Podoba podobe (o razstavi Tretji pogled v MGLC) TVSlo, 10. 11. 2008 ob 23. uri Slikar in grafik Berko se predstavlja v Železnikih, Radio Sora, 18. 10. 2008 Igor Kavčič: Berko v Železnikih in po svetu, Gorenjski glas,11. 11. 2008 Božidar Zrinski: Slovenska grafika tretjega tisočletja, Klik, št. 101, sep 2008 Elvira Miše: Pogled od zunaj, Reporter, št.18, 15. 9. 2008 Tatjana Pregl Kobe: Tretji pogled, Slovenske novice, 2.10. 2008 Matjaž Brulc: Grafika danes, Polet, 29.10. 2008 Franc Obal: Katalog 16. mednarodne kolonije Lipovci, november 2008 www. Mglc-lj, reprodukcija grafike »You are never far from the Berkos Star- Times Square
Grapheion, Praga, The Multiplicity of Graphic Arts Today, ( reprodukcija grafike: You are Never Far from the Berko`s Star-Times Square) patek, 5.12. 2008
www.undo.net, Two ehibitions, reprodukcija grafike You are…..Times Square, 11.9. 2008

OnCulture.eu, Also at MGLC: A Third Look, tekst in reprodukcija grafike You are....Times Square, 11.9. 2008
Božidar Zrinski, Breda Škerjanec: TRETJI POGLED, raznolikost grafike danes, 11.9. 2008
LEKSIKON OSEBNOSTI, Založba Mladinska knjiga, 2008

2009 Marko Košan, Katalog, Risba na Slovenskem II (1940 – 2009)
Igor Kavčič, Loški umetniki v Freisingu, Ločanka, Maj 2009
Deloskop, Delo, 25. maj 2009
J.Š.A. Razstava risba na Slovenskem, Delo, 26. maj 2009
Jela Krečič, Največji umetniški center daleč naokoli, Delo, okt 2009
Maja Megla, Muzej o ljudeh, ne le o predmetih, Delo, 2.dec 2009
Barbara Strle Vurnik; Iz grafične zakladnice Loškega muzeja, katalog razstave Sledi Slovenske grafične dediščine
Lev Menaše, Trije zapisi o tridelni razstavi, katalog razstave: Sledi Slovenske grafične dediščine
Miha Naglič, Koliko umetnikov v enem mestu, Gorenjski Glas, 5. nov 2009
Marijan Zlobec, Muzej stoletja, MAG, 21.december 2009
Večernji list, Zagreb, posebna izdaja, 11. 12. 2009
Vjesnik, Kulturni dogadžaj za pamčenje, Zagreb, 12. 12. 2009
Večernji list, Zagreb, tulum za povijest umjetnosti, 12. 12. 2009
Polona Balantič, Z dričanjem po toboganu ni bilo nič, a muzej je vendar izjemen, RTV SLO, 23. decembra ob 19:11
Igor Kavčič, Berko tudi v Zagrebu; Gorenjski glas, 30. december 2009
Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945, Študentska založba in Inštitut ALUO, 2009
2010 Janja Berčič: Škofjeloški umetnik Berko, Loški utrip, januar 2010
Jürgen Weichardt, Grafik öffnet Innen-und Außenwelten, Grafik ohne Grenzen, katalog International Print Network, Oldenburg
Maja Megla, Realizem kot rdeča nit generacij, (fotografija) Delo, torek 15.junij 2010, str.15
Saša Šavel, Podoba podobe, RTV Slovenija, 1. program, ponedeljek 21.junij, ob 23 uri 10 min
Ida Hiršenfelder, Pogovor s Charlesom Eschejem: Dober gost Moderne galerije, Dnevnik, torek, 15.6. 2010
Charles Esche: Podoba podobe, RTV Slovenija, 1. program, pon. 21. junij ob 23 uri 10 min
Alenka Trebušak, Vabilo, Katalog razstave Figuralije v Mestni galeriji2, Ljubljana, 8.7.2010
Jadranka Ljubičič, Zloženka Exlibris Ljubljana svetovna prestolnica knjige, 15. 6. 2010
Alenka Trebušak: Odmevi, Kultura, Razstava »Figuralije« posnetek risbe, 14.7. 2010 ob 22.uri 40 min
Petja Grafenauer: Kustosi o sodobni umetnosti, Delo, 17. 8. 2010 str.19
Charles Esche, Vodnik po razstavi U3, 2010
Igor Kavčič, Hiperrealizem spet v ospredju, Gorenjski glas, 17.8.2010, str.17
Razni avtorji,U3, 6th triennial of Contemporary Art in Slovenia, dec 2010
2011 Večer, Kaj služi za izhodišče slikarjem fotorealizma, sobotna priloga, 26.2.2011
Barbara Sterle Vurnik, Umetnostna zbirka kot razprta in fleksibilna časovna kapsula, Loški razgledi, (o sliki Lip gloss)15.6. 2011
Nataša Štefe, Kulturne drobtinice, Val 202, 15.6. 2011 ob 14.uri
Maja Žel Nolda, lll.program RTV Slovenija, 17.6. 2011, 18.30 min
Milena Miklavčič, Radio Sora, 16.6. 2011 ob 9.30 min
radio-sora.si/novice, Berko prejemnik Jakopičeve nagrade
Igor Španjol, obrazložitev Jakopičeve nagrade, Moderna galerija Ljubljana, 15.6. 2011
Jelka Šutej Adamič, Berko, Jakopičev nagrajenec, Delo, 16.6.2011, str.15
J.Š.A., Jakopičev nagrajenec slikar Berko, 15.6.2011, 19.03 min
mb, Jakopičeva nagrada Berku, Večer, 15.6. 2011, str. 14
Melita Forstnerič Hajnšek, vecer.com, Jakopičeva nagrada Berku, 15.6. 2011 stran kultura
Jakopičevo nagrado za leto 2010 prejme slikar in grafik Berko, Dnevnik, 15.6.2011
ms.sta.si,STA, misli slovensko, Slikarju in grafiku Berku stanovska nagrada likovnih umetnikov, 15.6. 2011
sta.si/vest, Jakopičevo nagrado za leto 2010 prejme slikar in grafik Berko
najnaj.si, Jakopičevo nagrado za leto 2010 prejme slikar in grafik Berko, 15.6.2011, ob 9.41
mdloka.si, Muzejsko društvo Škofja Loka, Jakopičevo nagrado…15.6.2011
misss.org/mladi, Podelitev Jakopičeve nagrade za leto 2010, 15.6. 2011
napovednik.com/dogodek, Jakopičeva nagrada 2010, 15.6.2011
ljnovice.com, Jakopičevo nagrado za leto 2010 prejme slikar in grafik Berko, 15.6.2011, ob 13.52
rtvslo.si/kultura, Jakopičev nagrajenec je umetnik Berko, 15.6. 2011, ob10.45
siol.net/kultura, Berku stanovska nagrada likovnih umetnikov, 15.6.2011 ob 20.36
Igor Kavčič, Berku Jakopičeva nagrada, Gorenjski glas, 21. 6. 2011, str.23
Nominacija za ime tedna, Val 202, 20.6.2011, od 8h do11h
Mojca Pungerčar, Berku Jakopičeva Nagrada, SCCA, Zbirka/Novice, 23.6.2011
Janja Berčič, Slikar Berko prejel Jakopičevo nagrado, Loški utrip. Julij 2011, str 18
Igor Kavčič, Ne gotika, hiperrealizem, Gorenjski glas, GG+ 8.7.2011 str.15
Elvira Miše Miklavčič, Kokakole nisem jaz pripeljal v Slovenijo, Reporter, 25.7. 2011,str.78
Aleksander Igličar, Nagovor, Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka, 15.6.2011
sk, Po nekonvencionalni poti, Dnevnik, 30.7. 2011,str 32 (reprodukcija)
Ludwig Museum Budapest, Art daily (net news), petek 16, sept. 2011
Ludwig Museum Budapest, zloženka, 13.sept. 2011
Ludwig Museum, East of Eden – Photorealism:Version of Reality,14.9. 2011
MZZ Rslovenije, Muzej sodobne umetnosti Ludwig v Budimpešti-otvoritev razstave »Vzhodno od raja – fotorealizem – različice stvarnosti«, Novica, 16.9.2011
IF mediaproject, EAST OF EDEN, (net) (reprodukcija slik Spomin na Rim, Najdražji bicikl) 16.9.2011
All Arts News, Ludwig Museum exhibition expands the scope of earlier shows on Photorealism, (net) 19.9. 2011
Artnowledgenews, Ludwig Museum in Budapest Exhibition Highlights Photorealism, (net)19.9.2011
Culturekiosque, East of Eden, Photorealism:Version of Reality, (net)19.9
E-flux, Ludwig Museum – Museum of contemporary Art, East of Eden, (net) 14.9. 2011
Globartmag, East of Eden, il potere evocativo del reale, (net), 15.9.2011
ikOn,Edentöl Keletre. Fotorealizmus: Valosagvaltozatok – kiallitasmegnyito, (net)( reprodukcija slike Spomin na Rim)19.9.2011
Issuu, Kiallitasok 2011 – Exhibitions 2011, (net) ( reprodukcija slike Soled)18.4. 2011
Kultura.hu, Edentöl keletre – Kelet es nyugat fotorealista festeszete a Lumuban, (net)13.9. 2011
Ludwig Museum, East of Eden – Version of Reality, (net),14.9. 2011
Marie Claire, East of eden, (reprodukcija slike Spomin na Rim), (net) sept.2011
Mister Budapest, Edentöl keletre – Fotorealizmus: Valosagvaltozatok, (net) 15.9. 2011
Museum Publicity.com, Ludwig Museum Opens East of Eden/Photorealism: Versions of reality Photorealism as a Cold-Warphenomenon, (net) 14.9. 2011
OlvassBeleBlog, Edentöl keletre/Fotorealizmus: Valosagvaltozatok, (net) 12.9.2011
Undo, Photorealism in painting, (net),14.9. 2011
MZZ Rslovenije, Muzej sodobne umetnosti Ludwig v Budimpešti – otvoritev mednarodne razstave »Vzhodno od raja – fotorealizem – različice stvarnosti«, (net) 16.9.2011
Artdaily, Ludwig Museum exhibition expands the scope of earlier shows on Photorealism,(net),16.9.2011
FOTOLOG,(net) (reprodukcija,Spomin na Rim), 9.9.2011
Marina Klimchuk, Farben der Vergangenheit, (net) Budapester Zeitung – Offline,26.9.2011
Varga Julis, Dekodolt szocializmus, KultúrPart-Latvanypart (net),23.9.2011
Zsigmond Nora, A valosag es ami mögöte van, Magyar Hirlap online (net)19.9.2011
FIC 123 CultuurBericht, Budapest Ludwig Museum Exhibition expands the scope of erlier shows on photorealism,(net),22.9.2011
Slovenia newsletter,(net) avg-sept_2011
artREPORT, East of Eden/Photorealism:Version of reality,(net) 14.9. 2011
exindex, East of Eden, (net)9. 2011
David Feher, Hiperreal, Ars Hungarica
Petja Grafenauer, Na poti k celovitejši stalni zbirki (reprodukcija), Delo,9.9.2011,str15
Aleksander Bassin, Estetika ali socialni komentear, Dnevnik,24.9.2011 str.28
Aleksander Bassin, Izpusti in pomisleki, Delo, petek,7.10.2011, str 14
Igor Kavčič, Krajina po Ivanu,Gorenjski glas,5.10.2011
Igor Kavčič. Iz zahoda na vzhod, Gorenjski glas, 11.10.2011,str34
Kultura, Radio Sora, 7.dec. ob 17. uri
Saša Bučan, Nikoli niste daleč od Berkove zvezde, katalog BERKO, Sokolski dom, Škofja Loka, 9.dec 2011
Vojko Urbančič, Berko, Priporočamo,Deloskop, Delo, 9.dec. 2011, str. 19
Marjana Virant, Berko v družbi svetovnih imen, Diners club magazine, št.34 ,dec. 2011, str.64
Eva Senčar, Odpor do potrošništva, 7 dni, 19.11. 2011, str 34
2012 Ješa Denegri, Exsamples of hyperrealism in theYugoslav art space, Katalog razstave East of Eden, Ludwig Museum, Budapest, 2012
Dr. Primož Lampič, Ameriški fotorealizem in zgodnje Berkovo slikarstvo, Loški razgledi št. 58, 2012
Sebastian Dudzik, Digital techniques and colour, katalog 7. Mednarodnega bienala grafike, Torun, sept – okt 2012
Samo Lesjak, Nekdanji učenci razstavljajo, Ločanka, 13.11. 2012
Prešernovo oro, MKD Kranj, Naše sonce, dekembri 2012, št. 15
Časopis Združenja umetnikov Škofja Loka, december 2012, str,18
Revija Naše sonce, ( v Makedonščini) dec 2012, št 15
2013 Vojko Urbančič, Kaj pripravljajo, Delo
Bojan Wakounig, Okno umetnosti k sosedom v generalnem konzulatu, Koroške novice, apr 2013
cjs, Ein Fenster mit tollem Ausblick, Kärtner Tageszeitung, petek 26.april 2013
Council of Europe, predstavništvo RS, Paintings by Slovenian artists on display at Palais des Nations in Geneva, internet, Permanent mision of RS to the Office of the UN
Aleksander Bassin, Nova žanrska umetnost, Dnevnik, 24.7.2013,str.20
Boštjan Jurečič, Ali ste siti…MMC,RTV SLO, 8.1.2013. ob 8.27
Boštjan Jurečič, Visoko vs. Trivialno. MMC, RTV SLO, 3.4.2013 ob8.34
Boštjan Jurečič, Slikarstvo?, MMC, RTV SLO, 1.9.2013 ob 9.00
Jan Novak, Bienale Alpe Jadran – Črno belo, RTV SLO, Prvi dnevnik ob 13.uri
2014 Eva Senčar, Pol stoletja se predstavi, Nedelo, 13.4. 2014
Tv SLO, poročila 22.10 ( moja slika se vidi na koncu prispevka v katalogu)
Siol.net, 9.4. Slovenski umetniki v italijanskem razstavišču Villa Manin
MMC, RTV SLO, 12.4. 2014, Pregled magije slovenske umetnosti v Villi Manin
Times.si 14. 4. 2014, Magija umetnosti v Villi Manin
Dnevnik, 12.4. 2014, Presenečeni nad našim razponom
Primorske novice, 10. 4. 2014, Magija slovenske umetnosti v Villi Manin
Primorske novice, 14.4. 2014, V Villi Manin se predstavljajo slovenski sodobni umetniki
MzK, 12.4.2014, Minister za kulturo dr. Uroš Grilc na otvoritvi razstave Magija umetnosti
STA, 12.4.2014, V Villi Manin protagonisti slovenske sodobne umetnosti
Primož Hrvacki, VIMEO, video, Magija umetnosti, VIMEO.COM, 91832983
Uradna stran Villa Manin, 12.4. 2014, La magia dell’arte moderna slovena 1968 – 2013
fgv NEWS 9.4. 2014, In mostra a Villa Manin i protagonisti dell’arte moderna slovena 1968 – 2013
Il giornale del Friuli, 10. 4. 2014, A Villa Manin mostra: La magia dell’arte, i protagonisti dell’arte moderna slovena 1968 – 2013
Arte magazine, A Villa Manin di Pasariano, le opere degli artisti sloveni
Messaggero Veneto, 4. 2014 Arte contemporanea slobena a Villa Manin
Sky ARTE HD, 4. 2014, La magia dell’arte
Link: imgur.com/a/4vXXY , » so I heard you like hyperrealistic paintings«
2015 Milan Ilić, Jelka Šutej Adamič, Vznemirljiv presek kulturne krajine našega sosedstva, Delo, 12.2.2015, str22
Jelka Šutej Adamič, Vojko Urbančič, Vsak narod bi potreboval takšno potujočo razstavo, Delo, 9.maj 2015, str. 19
2016 Jela Krečič, S humorjem nad potrošništvo in kič, Delo 5.jan 2016, str.16
STA, Pregledna razstava slikarja Berka v Galeriji ZDSLU, 3.3. 2016
STA, Slikar Berko danes praznuje 70. rojstni dan, 8.3. 2016
On in njegovi odsevi v svetlobi dneva, Primorske novice, 26. 3. 2016
Elvira Miše Miklavčič,Berko: Slikarjevi selfiji, Reporter, 21.3. 2016
Igor Kavčič, Niste daleč od Berkovih slik, Gorenjski glas,14.6. 2016 str. 10
STA, Poklon Berkovi umetnosti v treh dejanjih, 14. 9. 2016
Igor Kavčič, Berkov likovni svet nad Loko, Gorenjski glas, 16.9. 2016
Vojko Urbančič, Vse se je začelo z žensko v rožnati majčki, Delo, 19. 9. 2016
Jan Novak, Kultura RTVSLO, 19.9. 2016 ob 22.30
Ddr. Damir Globočnik, Fotorealistični izzivi, Revija SRP, okt 2016, shtevilka 129, 130
Maja Žel Nolda, Berko 70 let, ARS, Likovni odmevi, 30.9. 2016 ob 18.30
Igor Kavčič, Zdaj še tretji pogled v Berkov svet, Gorenjski glas, 29. 11. 2016
Igor Kavčič, Veliko Berka v eni galeriji, Kamniški občan, november 2016
Časi jugoslovanskega socializma na razstavi Slovenija in neuvrščeni POP, MMC RTV SLO, 3. 12. 2016
Miha Colner, Hiperrealist o potrošništvu in vsiljenih podobah, Likovna umetnost, 13. 10. 2016
Napovednik.com, Slikarjevi selfiji, 25. 3. 2016
Times.si, Časi jugoslovanskega socializma, Slovenija in neuvrščeni POP
Marjan Horvat, Mladina, 9.12. 2016
Petra Vidali, Tudi mi imamo svoj popart, Večer, 14.12. 2016
Peter Rak, Slovenski popart – skok v polje popularnega okusa, Delo, 3.12. 2016
Berko in njegova 70 letnica, Časopis Združenja umetnikov Škofja Loka, december 2016
Elvira Miklavčič Miše, Podalpski pop, Reporter, 12.12. 2016
Dnevnik, Kultura, pregled leta, Top 2016, vizualna umetnost,
2017 Boštjan Jurečič, RTVSLO, Osmi dan, 5. januar 2017
Igor Kavčič, Berkova zvezda potuje v njegovih slikah, Loške novice, januar 2017
Miha Colner, Banalnost posredovane podobe, Dnevnik, 25.1. 2017
Jure Kirbiš, Zagovor slovenskega pop arta, Outsider, 27.2. 2017
Lučka Lešnik, Šolski razgledi,št.8, 14. April 2017
Lučka Lešnik, Šolski razgledi,št.20, 15. December 2017
Jerneja Katona, Slovenija in neuvrščeni pop, Ženska, mar 2017 (Redford)
Marko Štor, S sliko do devetih odstotkov na leto, Moje finance, 4/2017
Igor Španjol, Voices of Transition, Contemporary artists from Slovenia, Imago Mundi
Ddr Damir Globočnik, Predlog za podelitev P sklada
2018 Jožica Grgič, Benetton združuje svet s slikami, Delo, 13. 6. 2018
Voix Visuelle, iz spleta, angleško, francosko
2019 Igor Kavčič, In čas odskoči na štirideset, Loški glas, 16. 11. 2019
Igor Kavčič, Umetniki na svojem, Gorenjski glas, 2. 7. 2019
Igor Kavčič, Štirideset let umetnosti, Gorenjski glas. 9.7. 2019
Žan Stojanovič, Skozi čas in naprej, Loški utrip, dec 2019
2020 Umetnik fotorealizma, Pregledna razstava Berko v Ajdovščini, napovednik.com, 2020
Ivana Zajc, Berkov likovni svet:metropole, nakupovalni centri in reklame, Radio Koper, 23.2. 2020 ob 20. uri
Andraž Gombač, Pokazati več, kakor vidi fotoaparat, Primorske novice, 12. 3. 2020
Radio Sora
Ana Šubic, Slike prvič na ogled, Loški glas, 27. 11. 2020
Helena Habjan, Motivi od Lubnika po Selški dolini do Triglava v sliki, Loški utrip, nov. 2020
2021 Igor Kavčič, Ena gimnazija, toliko umetnosti, Loški glas, 26.4. 2021
Damjan Likar, Jubilejna razstava nekdanjih profesorjev in dijakov, Loški utrip. Maj 2021
Igor Kavčič, Ločanka, okt. 2021
Igor Kavčič, Berkovo cvetje,Loški glas, 27. 7. 2021
Igor Kavčič, Berko iz Kranja v Beograd
Igor Kavčič, Gorenjski glas, 10. 7. 2021
Aleksa Andželić, Evropsko figurativno slikarstvo šezdesetih i sedamdesetih, Početna Kultura, 15.11. 2021
Saša Janjić, Dragocen pogled unazad, Nedeljnik VREME, 25.11. 2021
Slavko Timotijević, Elita u gužvi, Politika, nov. 2021
2022 Pia Prezelj, Odziv na množično produkcijo predmetov, informacij in podob, Delo, 1. 4. 2022
Loški utrip, Tina Dokl. Fotka z razstave Od osvoboditve do osamosvojitve
Damjan Likar, Vsaka kriza je za umetnike lepa priložnost, Loški utrip, marec 2022