Naslov

BERKO
Potočnikova 5
SI-4220 Škofja Loka
tel: (04) 51 52 190
mob: 041-28 47 48
Email